Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB241 - Aerdige Clucht van een Soldaet.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Aerdige Clucht van een Soldaet.
Een seker kluchtigen Soldaet leggende tot Meppel, in een Herberge wesende, en niet wel met geldt versien was, sagh dat de Waerdinne roode Buys-kool ghekoockt hadde, en dat sy het water wilde wech-gieten, seide doen tegens haer, giet dat niet wech, maer geeft het my, gelijck sy dede: Hy gingh tot een Kruidenier, koft daer Glaesjens, en vulde die daer mede, ginck daer met op de Marckt staen, en verkocht het de Boeren voor Ooghen-water, maeckte daer noch wel vijf gulden aen gheldt van: En weder in de Herberge komende, seide hy teghens de Waerdinne, siet dit ghelt hebbe ick'er van gemaeckt, is dat nu niet beter als of ghy het wegh gegooten had; Laet de Boeren nu de Oogen wasschen, datse vet worden.

Beschrijving

Een soldaat zonder geld komt bij een herberg, waar de waardin rodekool aan het koken is. Hij vraagt of hij het kookvocht mag hebben. Hij giet het in glaasjes en verkoopt het op de markt aan boeren als oogwater.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Locatie in Tekst

Meppel    Meppel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22