Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB255 - Van een Pape die de Biechte Clapte.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Van een Pape die de Biechte Clapte.
't Is gebeurt in de Grietenie van Wolvega, dat daer een seeckere Boeren Ionge sijn Biechte dede an een Pape, die hem heel scherp [p. 254] ondervraeghde, bekennende alle sijne misdaden die hem bewust waren, ende seyde dat hy noch wat heymelicks wiste, maer hy en dorst het de Paepe niet seggen: De Paepe meenende een seer sekreete saecke te hooren, hieldt al sterck aen, en seide tegens de Ionge, ghy moet niet verswijgen, of hy kost geen Absolutiekrijgen. De Ionge door 't hart aenhouden, seyde; ick weet een Vogels nesjen, en het weet noch een Ionghe, maer ghy moet het niet segghen: De Pape worde quaet, meende dat het de Ionghe uyt schalckheydt dede, ende dat het hem was in ghesteecken, quam des anderen daeghs op de Predick-stoel, ende seyde tegens de Gemeente, dat sy haer Kinderen so ongemaniert op voeden, datse in plaets van Sonden te belijden, spraecken als dan van Vogels nesjes, ende spottende also met de Priesters. De Ionghe de welcke mede in de Vergaderinghe was, riep, He, he, dacht ick het niet wel, dat de Schelm niet swijgen kon, ick sal het datelick gaen ende halent uyt; Liep uyt de Vergaderinghe ende haeldet, quam doe weder in, en seyde, hier heb ick het al, nu sult ghy het my niet nemen.

Beschrijving

Een jongen biecht bij een geestelijke die hem nogal onder druk zet. Hij moet alles vertellen anders kan hij geen absolutie krijgen. Uiteindelijk biecht de jongen op dat hij nog een vogelnestje weet, maar de geestelijke mag niets zeggen. Die denkt dat de jongen een loopje met hem neemt en komt er in zijn preek op terug; de jeugd wordt zo slecht opgevoed. De jongen zit dan ook in de kerk en wordt boos dat de priester uit de school klapt en gaat het vogelnestje halen.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Locatie in Tekst

Wolvega    Wolvega   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22