Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ061415

Een mop (mondeling), zaterdag 15 maart 1969

Hoofdtekst

Sterke Hearke moest ûnder tsjinst. Sy foeren mei in boat nei Den Helder ta. Op dy boat hienen in soad Hollanners west. Dy hienen mar oan't opskeppen west en sein: "Hwat soenen dy Fryske koppen?" As jim hwat wolle matte jim dat ek toane kinne", seinen doe de Friezen.
Doe hie ien fan 'e Hollanders in swier anker optild, dat dêr oan board lei. Dat woech trijehûndert poun.
Doe hienen Hearke en syn kammeraden tsjin Hearke sein: "Til dû 't ek us op." Hearke die 't mei gemak.
Mar der hie ek in anker fan seishûndert poun lein en dat tilde Hearke èk samar op. Doe hienen de Hollanders raer opsjoen.
Mar sy soenen nòch oars sjen doe't se yn Den Helder wienen. Dêr lei by de kaserne in anker fan tolwehûndert poun. Ek dàt tilde Hearke op.
Doe stelde Hearke de kommandant foar, hy soe dat anker hielendal om 'e kaserne hinne drage, as er dan frij fan 'e tsjinst mocht. Mar dat mocht net.


Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Sterke Hearke moet in dienst en gaat per boot naar Den Helder. Op de boot scheppen Hollanders op over Friezen. De Friezen zeggen dat je moet kunnen tonen wat je wilt. Een van de Hollanders tilt daarom een anker op van driehonderd pond. Hearke tilt niet alleen dit anker op maar ook een van 600 pond. De Hollanders zullen nog wel zien. Bij de kazerne tilt Hearke ook het anker van 1200 pond op, maar hij wordt niet vrijgesteld van dienstplicht door de commandant als hij het anker naar de kazerne draagt.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 614, verhaal 15

Commentaar

15 maart 1969
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Fries    Fries   

Hollander    Hollander   

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Naam Locatie in Tekst

Friesland    Friesland   

Holland    Holland   

Den Helder    Den Helder   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21