Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ064205

Een sage (mondeling), vrijdag 09 mei 1969

Hoofdtekst

Ik wie in jonge baes. Wy sieten yn 't kroechje fan Gietema 'De Lauwers', tusken Surhústerfean en Grinzer Pein. Dêr siet ek in soan fan Imke de Jong. Dy die dêr allerhande kunsten.
Hy smiet in spultsje kaerten samar tsjin 'e muorre oan en dat bleau dêr sitten. Doe kommandearde hy, dy en dy kaert moest dêr wei komme, en dat gebeurde èk. Doe't hy dêr even sitten hie, doe soed er in flesse drank komme litte. Doe smiet er skoppenboer ûnder it finster troch. Mar doe binne wy fuortgong, hwant dat woenen wy net sjen.

Onderwerp

SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.    SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.   

Beschrijving

Iemand zit in een kroegje, waar ook de zoon van Imke de Jong is die allerlei kunsten uithaalt. Kaarten die tegen de muur aangesmeten worden blijven daar zitten en op commando komen bepaalde kaarten terug. Ook zal hij een fles drank laten komen door de schoppenboer onder het venster door te gooien.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 642, verhaal 5

Commentaar

9 mei 1969
Pikbube als Helfer.

Naam Overig in Tekst

Imke de Jong    Imke de Jong   

Gietema    Gietema   

'De Lauwers'    'De Lauwers'   

Grinzer Pein    Grinzer Pein   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Groningen    Groningen   

Pein    Pein   

Opeinde    Opeinde   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21