Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ067404

Een sage (mondeling), dinsdag 03 juni 1969

Hoofdtekst

Ik wie noch in lyts bern, mar heit hat wolris forteld hoe't it gien wie. Om tolve ûre nachts bigong ik altyd to gûlen. Doe seinen de minsken tsjin heit: "Soe 't jonkje ek bitsjoend wêze?"
Sy hellen op in joun it kessen fan 't bêd, dêr't ik op slepte.
Dat makken se iepen en doe founen se dêr in krânske fan fearren yn. Dat ha se yn 'e hûs opbrând. Nei dy tiid haw ik noait wer raesd. Doe wie 't út.


Onderwerp

TM 3109 - Heksenkrans in kussen    TM 3109 - Heksenkrans in kussen   

Beschrijving

Een jongetje begon altijd om middernacht te huilen. De ouders vonden een krans in het kussen van het kind: het kind was betoverd. De krans hebben ze toen verbrand, en het kind heeft nooit meer geraasd.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 674, verhaal 4

Commentaar

3 juni 1969
Heksenkrans in kussen

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21