Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ069010

Een sage (mondeling), vrijdag 23 mei 1969

Hoofdtekst

Ik ha wol gauris nei de Grinzer Klaei ta west to flaechsteppen en to wjudden ensa. Dan slepten wy yn in skuorre. Der wienen skuorren by dêr wie 't net plús. Dêr spoeke it. Dat wisten de boeren meastal wol. Ik bin wol us op in nacht út bêd wei gien as ik dêr wie. Dan wienen de weinen oan 't riden op 'e telle. Der roannen twa hynders foar en de keardels sieten foar op 'e wein. De skuorredoarren gongen iepen en sa gong 't op 't fjild yn. Dan woarde der sied ophelle en dan kommen de weinen werom. It sied woarde yn 'e skuorre lege. Dan wie 't dien. Dat seach ik allegearre midden yn 'e nacht.


Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Op de Groninger klei waren spookschuren waar de arbeiders in sliepen. De deuren gingen er open, en de paarden gingen met de wagens rijden.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 690, verhaal 10

Commentaar

23 mei 1969
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Overig in Tekst

Grinzer Klaei    Grinzer Klaei   

Groninger klei    Groninger klei   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21