Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070505

Een sage (mondeling), vrijdag 30 mei 1969

Hoofdtekst

Ik haw ek yn Dútslân wurke, yn Glättbeck(?). Ik wie dêr yn 'e kost. Wy wienen mei ús trijen fan kostgongers. Ien fan dy mannen koe mear as in oar. Hy frege my: "Hwa fan dyn neiste famyljeleden dystû kend hast, is it langste dea?"
"Myn beppe", sei 'k.
"Woest dyn beppe noch wolris sjen?"
Ik wist eins net hwat ik dêr op sizze moest.
"Dû kinst har komme to sjen", sei er.
Ik sei: "Toe dan mar."
Doe sei er: "As der aenst in tik op 'e doar komt, oant trije kearen ta, dan mastû dêr hinne gean en de doar iepen dwaen."
't Wie ljochtskyndei.
Doe't der trije kearen tikke wie gong ik dêr hinne en dêr stie beppe foar my. Wy seinen neat tsjin elkoar.
Doe ha 'k de doar wer ticht dien en doe wie beppe wer fuort.


Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Een man was eens in Duitsland in de kost. Een andere kostganger kon meer dan anderen, hij was een tovenaar. Hij vroeg de man eens of hij zijn overleden oma niet nog eens wilde zien. Dat wilde de man wel. Dan moest hij die avond, als er driemaal op zijn deur werd geklopt, deze opendoen. Dat deed hij, en toen stond zijn oma voor de deur. Beiden zwegen, en toen de man de deur weer dicht deed, was ze verdwenen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 705, verhaal 5

Commentaar

30 mei 1969
Andere Tote spuken.

Naam Overig in Tekst

Glättbeck    Glättbeck   

Naam Locatie in Tekst

Dútslân    Dútslân   

Duitsland    Duitsland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21