Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ072207

Een sage (mondeling), zaterdag 02 augustus 1969

Hoofdtekst

Froeger wie 't yn Dútslân sa, de tsjerke stie dêr ûnder 'e steat. Op in plak gebeurde it dat dêr in nije doomny syn yntré die. Doe't er dêr in skoftsje stien hie preke er dat der wie gjin opstanding.
Dêr hied er it raer mei bidoarn. De hiele tsjerkerie gong nei de burgemeester ta en sy seinen: "Dy doomny wolle wy slite, hwant hy hat sein dat der gjin opstanding is."
Doe sei de burgemeester: "'t Is oars net sa'n raer keardeltsje, dy doomny fan jimmes. My tinkt: jim matte him mar hâlde. Mar ik wyt wol rie: Dy't dan net opstean wol, dy mat mar lizzen bliuwe." (Dit hat ien yn Brandenburg my forteld)


Beschrijving

Een nieuwe dominee preekte eens dat er geen opstanding was. De mensen van de kerkenraad deden boos hun beklag bij de burgemeester. Die zei dat degene die niet opstaan wilde, dan maar moest blijven liggen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 722, verhaal 7

Commentaar

2 augustus 1969

Naam Locatie in Tekst

Brandenburg    Brandenburg   

Dútslân    Dútslân   

Duitsland    Duitsland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21