Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ078411

Een sage (mondeling), vrijdag 10 oktober 1969

Hoofdtekst

Fan Sytse Bates fan 'e Mûzegroppewei hienen se in ferske:
Sytse Bates dy is gemien,
dy hat syn dochter de hals út snien.
Doe waerd it hûs him sa binaud,
doe hat er himsels de hals útklaud.
Der wurdt altyd sein dat it bloed fan dy moart noait út 'e flier wei woe. As se it skjinmakke hienen, kom it der altyd wer yn.

Onderwerp

SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.    SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.   

Beschrijving

Van Sytse Bates uit de Mûzegroppeweg bestaat een rijmpje waarin gezegd wordt dat hij zijn dochter heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De bloedvlekken zijn nooit meer uit de vloer gegaan wat je ook doet.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 784, verhaal 11

Commentaar

10 oktober 1969
Unausloschliche Blutflecken.

Naam Overig in Tekst

Sytse Bates    Sytse Bates   

Naam Locatie in Tekst

Mûzegroppeweg    Mûzegroppeweg   

Mûzegroppewei    Mûzegroppewei   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21