Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ078811

Een sage (mondeling), dinsdag 14 oktober 1969

Hoofdtekst

Ruerd van der Veen fan 'e Harkema (= Mike Ruerd) arbeide mei heit op 'e Kleasterplaetsen. Heit wie doe noch in jonge.
Bindert Japiks Kloosterman wenne doe op 'e middelste plaets.
Op dy plaets lei Mike Ruerd op in kear to dekken. Ruerd wie in raer man. Mar dy deis sei er it ôfgryslike raer op. Hy sei der bistie neat, gjin leaven Hear en ek net in duvel. As der dan àl in duvel wie, mocht dy him tomjittekomme.
De jouns doe't it wurk dien wie, moest Ruerd allinne de Skolke-paden del. Dy wienen doe oan 'e Harkema-kant fan 'e plaetsen. Hy moest oer houtsjes hinne. It earste houtsje dat lei twa stikken lân fan 'e plaets ôf.
By dat houtsje wie de duvel. Dy wachte Ruerd op. Mar hy hat neat sjoen, sei er letter. Mar de duvel hat him krigen en dwars troch de beammen hinneslingere.
Dat kom sa bot oan, dat hy hat der in skoft siik fan west.

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

Ruerd van der Veen uit Harkema werkt met vader op de Kloosterplaatsen, waarvan Bindert Japiks in de middelste woont. Tijdens het dekken bij Bindert is Ruerd vreselijk aan het spotten en als de duivel al bestaat, wil hij hem weleens tegenkomen. Die avond loopt hij alleen op het Skolkepad en wil over de houtjes heen, waar de duivel hem opwacht en hem door de bomen heengooit. Ruerd is er een tijdje ziek van geweest.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 788, verhaal 11

Commentaar

14 oktober 1969
Andere Begegnungen mit dem Teufel.

Naam Overig in Tekst

Ruerd van der Veen    Ruerd van der Veen   

Mike Ruerd    Mike Ruerd   

Klaesterplaetsen    Klaesterplaetsen   

Kloosterplaatsen    Kloosterplaatsen   

Bindert Japiks Kloosterman    Bindert Japiks Kloosterman   

Skolkepad    Skolkepad   

God    God   

Hear    Hear   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Skolkepaed    Skolkepaed   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21