Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079606

Een sage (mondeling), dinsdag 28 oktober 1969

Hoofdtekst

Guon út 'e Harkema hawwe ris in postloper formoardzje wold. Dat wie yn 'e buert fan 't Feanster tsjerkhôf. Sy stutsen him, mar it mes skampere foar in diel op 'e learen brievetas ôf. Dat sy rekken him mar in bytsje. Mar dêr foel àl bloed fan him op 'e wei. Dat bloed woe letter noait wer út 'e stiennen wei. Omdat it moardnersbloed wie.
Dyselde deis ha se dêr Rapke Wijma formoarde.
By Sytse Bates oan 'e Mûzegroppewei wie 't ek sa. Dêr koenen se 't bloed ek noait wer út 'e flier en 't bêdsket krije.

Onderwerp

SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.    SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.   

Beschrijving

In de buurt van het Veenster kerkhof is een keer een postbode vermoord en zijn bloed is nog steeds zichtbaar. Die dag is ook Rapke Wijma vermoord en bij Sytse Bates aan de Mûzegroppeweg kunnen ze het bloed ook niet uit de vloer en bedschot krijgen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 796, verhaal 6

Commentaar

28 oktober 1969
Unausloschliche Blutflecken.

Naam Overig in Tekst

Veenster kerkhof    Veenster kerkhof   

Rapke Wijma    Rapke Wijma   

Feanster tsjerkhôf    Feanster tsjerkhôf   

Sytse Bates    Sytse Bates   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Mûzegroppewei    Mûzegroppewei   

Mûzegroppeweg    Mûzegroppeweg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21