Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079607

Een sage (mondeling), dinsdag 28 oktober 1969

Hoofdtekst

Hjir oan 'e Lytse wei op 'e dyk stiet in ikebeam. Hindrik Borger wennet nou yn it hûs dat dêr by stiet. Dêr is al ris in âld-minske formoarde woarn. Dêr stiet noch in krús fan yn 'e ikebeam. Dat krús giet der noait út.
Kappe se de beam om, dan komt it wer yn 'e nije stamme.

Onderwerp

SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.    SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.   

Beschrijving

Op de Kleineweg op de dijk staat een eikeboom en in huis dat daar staat, is iemand eens vermoord. Sindsdien staat er een moordkruis in de boom, dat niet weggaat.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 796, verhaal 7

Commentaar

28 oktober 1969
Unausloschliche Blutflecken.

Naam Overig in Tekst

Hindrik Borger    Hindrik Borger   

Naam Locatie in Tekst

Lytse wei    Lytse wei   

Kleineweg    Kleineweg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21