Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079611

Een sage (mondeling), dinsdag 28 oktober 1969

Hoofdtekst

Heit hat by Bindert Japiks op 't kleaster wenne.
Heit fortelde, op in kear hienen se dêr in foer dong laden, dat koe it hynder dêr net weilûke. Doe't dat net woe, sei de boer: "Wy matte aenst mar ris wer sjen. Earst matte wy mar ris meimankoar kofjedrinke, soe 'k sizze."
Hearke kom hwat letter yn 'e hûs as de oaren.
Doe't it kofjedrinken dien wie, gongen se der wer út.
Doe stie 't foer dong op 'e reed. Doe koenen se 't hynder der mar foar spanne. Hearke hie de dong allinne út it skerngat weilutsen.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Bij Bindert Japiks op het klooster heeft men zoveel mest op een wagen gedaan dat de paarden het niet weg kunnen trekken. Ze gaan eerst maar koffiedrinken. Hearke komt iets later dan de rest en na het koffiedrinken zien ze de wagen op de weg staan en spannen ze de paarden er weer voor. Hij heeft de kar in zijn eentje uit het mestgat getrokken.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 796, verhaal 11

Commentaar

28 oktober 1969
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Bindert Japiks    Bindert Japiks   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21