Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079612

Een sage (mondeling), dinsdag 28 oktober 1969

Hoofdtekst

Hearke moest ris in kear foar de boer in bolle ôfleverje; dy moest nei de boat op 'e Tille. Hearke hie de bolle oan 't tou en ús heit, doe noch in jonge, moest de bolle oandriuwe. Sy koenen achterhûs it skeanpaedtsje del en dat dienen se ek. Sy wienen krekt oer de wei op 't lân of dêr ûntkomt de bolle him.
De boer sei: "Hearke, dat hast der om dien. Dû hiest dy bolle wòl hâlde kind."
Hearke woarde nijsgjirrich en sei: "As jo ha wolle, dat ik de bolle hâlde mat, jow my dan in goed hoarntou."
"Dit wie in splinternij hoarntou", sei de boer.
"Neat wurdich", sei Hearke en hy liet de boer it eintsje sjen, dat ôfknapt wie.
Doe helle de boer in ketting op en doe wie 't goed.
Heit fortelde, de bolle wie Hearke doe as in houn achternei kom, krekt as hied er ynstinktyf field dat er hjir syn master foun hie.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Hearke is met een stier onderweg naar de boot op Tille en houdt deze aan het touw vast. De stier ontsnapt echter en vader zegt dat Hearke dit met opzet heeft gedaan. Hearke zegt dat het hoorntouw niet goed is en ze verruilen het voor een ketting. De stier heeft hem toen als een hondje gevolgd.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 796, verhaal 12

Commentaar

28 oktober 1969
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Hearke    Hearke   

Naam Locatie in Tekst

Tille    Tille   

Kootstertille    Kootstertille   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21