Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ080104

Een sage (mondeling), dinsdag 11 november 1969

Hoofdtekst

Op in kear siet Jan Hepkes fan Surhústerfean by de skearbaes. Sy praetten oer meanen.
"Meane," sei Jan, "hwat prate jimme fan meanen. Jo matte goed harje kinne, dan kinne jo meane.
Ik wie de moarns bigoun to meanen, doe hie ik del west, doe moest ik strike. Dat wie my hwat to gau. Ik tocht: 'Ha 'k dy seine net to goed harre?'
Trochdat ik goed strike koe, meande ik 't oare swé èk wer del.
Doe seach ik njonken my. En doe seach ik dêr de hammer lizzen en de kop fan 't harspit. Doe hie 'k foar den duvel de kop fan it harspit ôfmeand."


Onderwerp

VDK 1888A* - De kop van het haarspit afgemaaid    VDK 1888A* - De kop van het haarspit afgemaaid   

Beschrijving

Jan Hepkes was eens zo hard aan het maaien, dat hij de kop van het haarspit afmaaide.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 801, verhaal 4

Commentaar

11 november 1969
De kop van het haarspit afgemaaid

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21