Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ110204

Een sage (mondeling), donderdag 11 april 1974

Hoofdtekst

Ik wenne yn Drachten en ik soe nei myn omke ta yn Nij Beets. Dat wie in âld man. De nachts fan tofoaren droomde ik, dat ik krige in lekke bân tusken Beets en Boarnburgum. Ik wie op 'e fyts. Ik seach it allegear klear foar my. De oare deis stapte ik op 'e fyts. En wrachtich wier, op itselde plak tusken Beets en Boarnburgum, dat ik yn 'e droom sjoen hie, krige ik in lekke bân. Dêr bin 'k doe rare kjel fan woarn.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een man droomt dat hij met de fiets een lekke band krijgt. De droom komt uit: de dag erop rijdt hij lek. De man is er erg van geschrokken.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1102, verhaal 4 (archief MI)

Commentaar

11 april 1974
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Nij Beets    Nij Beets   

Beets    Beets   

Boarnburgum    Boarnburgum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21