Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ110427

Een sage (mondeling), vrijdag 12 april 1974

Hoofdtekst

In keardel fan de Hale hie op 'e Boppewei roun, by Feanwâlden. Doe wie der in ding njonken him kaem, krekt sa great as in keal. 't Wie roetswart. 't Wie hyltyd by him bleaun, krekt salang oan't er thús wie, op 'e Hale yn Moarmwâld. Hy hie sa deabinaud west, dat hy wie mei de klompen oan yn 'e hûs kommen stoud.
Hy hie oan elke hier in switdrip hawn. Hy hie 't ding ûnderweis net kwyt wurde kind. 't Wie in pleachbeest.
Hy hat it ús wol forteld.

Onderwerp

SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Een man wordt plotseling opgeschrikt door een roetzwart dier ter grootte van een kalf. Het dier blijft hem hinderlijk op de hielen zitten. Het is een plaagbeest.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1104, verhaal 27 (archief MI)

Commentaar

12 april 1974
Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).

Naam Overig in Tekst

Moarmwâld    Moarmwâld   

Naam Locatie in Tekst

Hale    Hale   

Boppewei    Boppewei   

Feanwâlden    Feanwâlden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21