Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ110605

Een sage (mondeling), maandag 15 april 1974

Hoofdtekst

Op in kear kaem Hearke fan 't lân, in eintsje fierder wie in buorman oan 't dongriden, dy brocht de dong oer 't lân.
Doe hienen de beide jonges fan dy buorman sa'n protte stront op dy wein laden, dat it hynder koe de wein noait út it skerngat weikrije.
Doe kaem Hearke der oan.
Doe seinen dy jonges tsjin Hearke: "Wolle jo even mei oanskouwe?"
"Dat kin wol", sei Hearke. "Heakje 't hynder mar even út, jonge, dan kinne wy him der meielkoar wol even út triuwe."
"Nou," seinen de mannen, "dêrom kin 't hynder..."
"Né," hie Hearke sein, "'t hynder mat der foar wei."
De jonges heakken 't hynder út. It hynder waerd oan kant set.
Hearke hie 't tiksel mei ien hân beet krige en de wein hielendal ta 't skerngat út lutsen.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Sterke Hearke slaagt erin een vaszittende mestwagen uit het mestgat te trekken. Een paard kreeg het niet voor elkaar.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1106, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

15 april 1974
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Hearke    Hearke   

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21