Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ112402

Een sage (mondeling), zaterdag 03 augustus 1974

Hoofdtekst

Op in kear sei ik tsjin myn man: "Dû komst aenst thús mei in klok en in taffeltsje." Ik hie 't klear yn myn dream sjoen.
14 dagen letter reizge er nei in boelguod, dêr kocht er in pendule en in taffeltsje, dy't er my brochte.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Vrouw ziet in haar droom dat haar man thuiskomt met een klok en een tafel. Enkele weken later koopt hij een pendule en een tafel.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1124, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

3 augustus 1974
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21