Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BRAND002 - Van Sente Brandane

Een legende (boek), 1380 - 1425

Hoofdtekst

Doe Brandaen die heleghe man
80 Also te rechte vernam,
Wat hem God selve ontboot,
Doe was sijn zorghe al te groot
Ende hi bat onsen Heere,
Dor zijnre moeder eere,
85 So wat hem gheviele,
Dat hi behilde zine siele,
Ende hi hem wilde bewaren
Ende tsiere ghenaden doen varen.
Doe ghinc Brandaen te hant
90 An des zewes kant
Ende dede eenen kiel tauwen,
Vaste ende ghetrauwen:
Die mast was vuerijn hout;
Dat zeil dede hi menichfout
95 Besnijden ende bewinden;
Den kyel dede hi binden
Met ysere arde staerke,
Na die houde aerke,
Die Noe wielen vrochte,
100 Doe hi die dylovie vruchte.
Den ancker maecte hi stalijn,
Daers hem van noode soude zijn,
Dat hi behilde dat lant.
Doe dedi al zijn ghewant
105 In den scepe draghen doe
Ende LXXX manne ghingher in doe:
Si waren daer in IX jaer.
Ooc dede hi, dat was waer,
Een cappelle, met wijsen zinne,
110 Wel werken daer inne
Ende daer in clocken ende helichdom,
Dies hi mochte houden rom.
Ooc voerde hi van Yberne
Pestier ende querne,
115 Smessen ende ander ghemac,
Als die legende mi vertrac;
Dit dedi al daer inne.
Dus voer hi wech met sinne.
Wel verghinct hem in den kiel,
120 Dat hem niet en mesviel.
Met hem nam hi twee capellane:
Van den eenen quam hem zint ane,
Dat hine om eenen roof verloos.
Dies wart hem God so vriendeloos.
125 So datten hem nam die viant
Omme eens breydels ghewant,
Dien hi nam sonder orlof.
Omme dat die duvele dien roof
Vant in sine ghewout,
130 Ay hoe zeere hi dat ontgout,
Dat hijt ye ghedochte!
Dies deden wel onsochte
Die duvele ter hellen viere,
Daer hijt becochte wel diere,
135 Tote dattene die heleghe man
Met zijnre beden weder ghewan.

Beschrijving

Brandaan maakt zijn schip in orde. Hij zorgt ervoor dat hij een stevig schip heeft dat van alle gemakken is voorzien. Ruim tachtig mannen gaan mee voor een reis van negen jaar. Onder die mannen bevinden zich twee kapelanen. Een van die twee komt in de hel terecht vanwege een diefstal. Brandaan haalt hem met gebeden uit de hel.

Bron

E. Bonebakker (ed.), Van Sente Brandane, naar het Comburgsche en het Hulthemsche handschrift. Amsterdam, 1894.

Commentaar

1380-1425
De indeling van de tekst is overgenomen uit: De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, W. Wilmink (vert.) en W.P. Gerritsen (inl.). Amsterdam, 1996.

Naam Overig in Tekst

Noach    Noach   

Yberne    Yberne   

God    God   

Brandaen    Brandaen   

[Brandaan]    [Brandaan]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20