Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113104

Een sage (mondeling), donderdag 22 augustus 1974

Hoofdtekst

De Skilige Piip leit oan 'e Godloaze Singel, dy't rjochtút rint nei de Falom ta.
Op 'e ein fan 'e Godloaze Singel dêr stie in hûs. Op in kear wie der feest. De biwenner fan dat hûs hie dêr ek wakker oan meidien. Hy hie in protte drank brûkt en rare wurden sein. 't Wie in ûnforskillich man.
Doe kaem der yn 'e nacht ien by him by de doar.
Ien yn it hûs gong doe nei bûten ta, doe sei er tsjin 'e biwenner: "Der is ien foar jo bûtendoar." Doe sei dyselde dy't dêr wenne: "Lit dy duvel hjir mar komme." It wie de duvel. Hy is der yn kom. De oare moarns founen se de biwenner fan dat hûs dea op bêd. De duvel hie him de nekke omdraeid.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een dronken, onverschillige man wordt 's nachts opgeschrikt door iemand aan zijn deur. Als hij zegt 'laat die duivel maar binnenkomen', blijkt het de duivel ook echt te zijn. De dag erop ligt de man dood op bed: de duivel heeft hem de nek omgedraaid.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1131, verhaal 4 (archief MI)

Commentaar

22 augustus 1974
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Skilige Piip    Skilige Piip   

Falom    Falom   

Naam Locatie in Tekst

Godloaze Singel    Godloaze Singel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21