Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113106

Een sage (mondeling), donderdag 22 augustus 1974

Hoofdtekst

Yn Burgumerheide wenne froeger in tsjoenster, dat wie Frearke Jantsje. Dy bitsjoende de bern. De minsken hellen de kessens fan 'e bern fan 'e bêdden en seagen dy nei. Dêr kamen fearrene krânsen út en dat wie Jantsje har wurk. Albert van der Kooy fan Burgumerheide hie in hiel keppeltsje bern. Dêr hie Jantsje it op bigrepen. Se hearden Jantsje altyd wol oankommen troch in lyts stikje rogge hinne. Dan hearden se it klappen, dat wie it lûd fan har fuotstappen.
Doe seinen se tsjin Albert: "As jo der op sjitte mei in sulveren kûgeltsje, dan komt se noait wer."
Dat hat er doe dien en hy hat gjin lêst wer fan har hawn.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

Een bepaalde heks betovert graag kinderen. In de kussens van de betoverde kinderen prijken veren heksenkransen. Een man wiens kinderen betoverd zijn wordt aangeraden de heks neer te schieten met een zilveren kogel omdat ze dan niet meer terug zou komen. De man doet dit en heeft nooit meer last gehad van de heks.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1131, verhaal 6 (archief MI)

Commentaar

22 augustus 1974
Heks maakt kind (mens) ziek

Naam Overig in Tekst

Frearke Jantsje    Frearke Jantsje   

Jantsje    Jantsje   

Albert van der Kooy    Albert van der Kooy   

Albert    Albert   

Naam Locatie in Tekst

Burgumerheide    Burgumerheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21