Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113620

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

Der wienen in boer en in feint togearre op it lân oan 't wurk. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Ik ha kâlde hannen. Wolst my de moffen even helje?"
De feint gong nei de pleats. Der wienen de boerinne en de faem togearre. Doe sei de feint: "Ik moest mei jim allebeide even op bêd."
Mar dêr wie de frou net fan gediend. Hja woe net.
"Nou," sei de feint, "de boer hat sein dat it moest."
De frou woe 't net leauwe. "Dan sil 'k de boer noch wolris freegje", sei de feint. Doe rôp er út 'e doar wei tige lûd: "Ien of allebeide?"
"Allebeide!" rôp de boer werom.
Doe moesten de beide froulju it wol leauwe en se gongen mei de feint op bêd.

Onderwerp

AT 1563 - "Both?"    AT 1563 - "Both?"   

ATU 1563    ATU 1563   

Beschrijving

Een boer draagt zijn knecht op binnen in het huis zijn handschoenen op te halen. De knecht spoedt zich hierop naar de boerderij en zegt tegen de boerin en de meid dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden naar bed te gaan. De verontwaardigde boerin wil dit niet geloven, waarop de knecht naar de boer roept 'Een of allebei?'. Als de boer 'Allebei!' antwoordt, geloven de vrouwen de knecht pas en gaan ze met hem naar bed.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1136, verhaal 20 (archief MI)

Motief

K1354.1 - ”Both?“    K1354.1 - ”Both?“   

Commentaar

2 september 1974
"Both?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21