Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ114505

Een mop (mondeling), maandag 16 september 1974

Hoofdtekst

In jonkje kaem ris in kear yn 'e hûs, doe hie syn heit syn mem steandewei even to pakken. Hja makken in nûmerke. Doe sei 't jonkje: "Hwat docht heit?"
Doe sei heit: "Mem krige in flaute, nou steunt heit har even."
Heit rekke nei 't lân ta nei 't wurk en de middeis brocht it jonkje him iten.
Doe sei heit: "Hoe is 't nou mei mem?"
"Mem hat al wer twa kear in flaute hawn," sei 't jonkje, "earst hat de húsbaes har steund en doe de slachter."

Beschrijving

Jongen ziet ouders als ze staand de liefde bedrijven. Op zijn vraag wat vader doet zegt die dat hij moeder ondersteunt omdat ze een flauwte heeft gekregen. 's Middags vraagt vader hoe het met moeder is, waarop de jongen zegt dat ze weer twee flauwtes heeft gehad, waarbij ze eerst door de huisbaas en daarna door de slager is ondersteund.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1145, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 september 1974

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21