Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115906

Een sage (mondeling), maandag 26 september 1977

Hoofdtekst

Twa manlju soenen to fiskjen op 'e Leijen. Hja waerden warskôge troch in frou, hja moesten net nei de Leijen ta. Hwant as se dêrhinne gongen, sei se, soe 't boatsje wol weromkeare, mar sûnder har.
De beide manlju steurden der har net oan. Hja binne op 'e Leijen fordronken. It lege boatsje is weromkaem en op 't selde plak lizzen gong dêr't de mannen ynstapt wienen.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een vrouw waarschuwt twee mannen niet te gaan vissen: hun bootje zal omslaan en het bootje zal zonder hen terugkeren. De mannen storen zich niet aan de vrouw en gaan toch vissen. De voorspelling van de vrouw komt uit: de beide mannen verdrinken; een leeg bootje komt terug.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1159, verhaal 6 (archief MI)

Commentaar

26 september 1977
Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Leijen    Leijen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21