Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ116510

Een sage (mondeling), dinsdag 18 oktober 1977

Hoofdtekst

In ynwenner fan Aldegea (H.O.) hie nei de slûs ta west, nei de Fluesen. 't Wie yn 'e winter. Hy hie riden en kaem werom.
't Wie op jountiid. Healwei Aldegea seach er in frjemd ljocht. Hy sette der achteroan. It sweefde. It gong de polderdyk del. De man moete net ien. It ljocht gong troch it doarp en sweefde nei 't tsjerkhôf ta. Dêr waerd it wei yn in grêf. 't Wie in wylde lantearne.

Onderwerp

SINSAG 0182 - Wiedergänger als Irrlicht    SINSAG 0182 - Wiedergänger als Irrlicht   

TM 4905 - Dwaallichten (stalkaarsen)    TM 4905 - Dwaallichten (stalkaarsen)   

Beschrijving

Een man komt terug van schaatsen en ziet plotseling een vreemd, zwevend licht. Het licht zweeft naar een kerkhof en verdwijnt in een graf. Het is een wilde lantaarn.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1165, verhaal 10 (archief MI)

Commentaar

18 oktober 1977
Wiedergänger als Irrlicht

Naam Overig in Tekst

Fluesen    Fluesen   

Naam Locatie in Tekst

Aldegea    Aldegea   

H.O.    H.O.