Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ124003

Een sage (mondeling), woensdag 24 oktober 1979

Hoofdtekst

Hjir yn 'e Mouneein wennet in jonge, dy is nou sa'n 20 jier âld. Dy jonge sjocht soms de dea fan 'e minsken foarút. Men seit wol, sa'n ien is mei de helm geboaren. Hy hie in broerke, dat wie in mongoaltsje. Dat jonkje wie twa jier âld, doe sei dy jonge tsjin syn mem doe't dat bern jierdei wie: "Mem, dit is syn lêste jierdei." It kloppe presys. Datselde jiers is it bern stoarn. En dochs wie it net siik. De jonge hie 't sjoen. Dat is nou sahwat trije jier lyn.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een helderziende jongen (met de helm geboren) voorspelt dat zijn broertje gaat sterven. De voorspelling komt uit. De jongen ziet wel vaker sterfgevallen vooruit.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1240, verhaal 3 (archief MI)

Commentaar

24 oktober 1979
Das zweite Gesicht & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Mouneein    Mouneein   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21