Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ124904

Een mop (mondeling),

Hoofdtekst

Yn Dokkum is 't ris foarfallen dat de protters dêr alles biskieten. De dakken fan 'e huzen wienen allegearre wyt. Doe waerd der ien op útstjûrd mei plakkaten, dêr't op stie dat alle protters Dokkum forlitte moesten.
Krekt soe er wer in plakkaet oan in muorre bifestigje, doe biskiet in protter âlle lêzen dat der op stie. Doe waerd dy fint sa lulk dat hy stuts de fûst omheech en sei tsjin 'e protter, dy't it dien hie: "En dû bist yn ivichheit forbannen!"

Onderwerp

AT 1325* - Bird's Dung Falls on Record Book    AT 1325* - Bird's Dung Falls on Record Book   

ATU 1325*    ATU 1325*   

Beschrijving

Omdat spreeuwen heel Dokkum bevuilen met hun poep, wordt er een plakkaat vervaardigd waarop staat dat alle spreeuwen Dokkum verlaten moeten. Als een man het plakkaat aan de muur bevestigt, poept een spreeuw erop. De man ontsteekt hierop in zulke hevige woede dat hij de spreeuw toebijt 'En jij bent voor eeuwig verbannen!'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1249, verhaal 4 (archief MI)

Commentaar

?
Bird's Dung Falls on Record Book

Naam Locatie in Tekst

Dokkum    Dokkum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21