Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ124908

Een mop (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Yn Dokkumer Nije Silen wie 't swier waer. By in boer op it hiem sloech de wjerljocht yn in molkbus.
Dêr wie in feint dy seach dat. Gau die er it lid op 'e bus. Doe hied er de wjerljocht fangd. It lid sit noch altyd op dy bus, nei 't se sizze. Dat doarre se der net ôf to dwaen, hwant dan koe de wjerljocht der ris út komme.

Beschrijving

Een boerenknecht uit Dokkum doet - als de bliksem in de melkbus slaat - snel de deksel op de bus. De deksel mag er nooit meer af teneinde het weerlicht te laten ontsnappen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1249, verhaal 8 (archief MI)

Commentaar

?

Naam Locatie in Tekst

Dokkum    Dokkum   

Dokkumer Nije Silen    Dokkumer Nije Silen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21