Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SPORDS26 - 26. VERMOORDEN KEREN WEER

Een sage (boek),

Hoofdtekst

26. VERMOORDEN KEREN WEER
Het gebeurde in Rotterdam dat een late reiziger bij een herberg aanklopte en om logies vroeg. "Alle kamers zijn al bezet", zei de waard, "tenzij u durft te overnachten in de spookkamer, waar niemand de slaap kan vinden, omdat daar zulke vreemde dingen gebeuren." "Ik zal het er toch op wagen", zei de gast en nadat hij had gegeten en gedronken, vroeg hij om papier en kaarsen, omdat hij een groot deel van de nacht met schrijven wilde doorbrengen. De gast zat aan tafel en schreef, toen om klokke middernacht de kamerdeur werd geopend, een hand wenkte en een licht scheen. Hij legde zijn pen neer, volgde het licht en zo ging het de trap af, de deuren door, tot achter in de paardestal, waar het licht eensklaps verdween. De gast tekende de plaats aan, waar hij het licht het laatst had gezien, ging terug naar zijn kamer en sliep gerust. De volgende morgen was iedereen verwonderd dat hij die hele nacht in de kamer had durven blijven en niet, zoals zovele anderen, in doodsangst was gevlucht. De gast vertelde toen wat hem was overkomen en zei dat men moest graven op de plek waar hij het licht het laatst had gezien. Dat gebeurde en men vond er de overblijfselen van een vermoorde man, van wie men lange tijd niet had geweten waar hij was gebleven en wat er met hem was gebeurd.
Ook op de Stille Veerkade in Den Haag is eens in een woning een man gedood en heimelijk in de kelder begraven. Zijn geest vond echter geen rust, dwaalde rond door het huis en wist op allerlei manieren de bewoners — zijn familieleden — te kwellen met vreemde geluiden en akelige verschijningen. "Ik kan geen rust vinden", zei de geest ten slotte, "alvorens ik in gewijde aarde te ruste ben gelegd". De familie van de vermoorde haastte zich aan die wens gevolg te geven. Sindsdien liet hij hen met rust en hij werd niet meer gezien of gehoord.
(Rotterdam, Den Haag)

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Voorbeelden van vermoorde mannen die geen rust kunnen vinden.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977. p. 34-35

Commentaar

Andere Tote spuken.

Naam Overig in Tekst

Stille Veerkade    Stille Veerkade   

Naam Locatie in Tekst

Rotterdam    Rotterdam   

Den Haag    Den Haag   

Plaats van Handelen

Rotterdam (Zuid-Holland)    Rotterdam (Zuid-Holland)   

Den Haag (Zuid-Holland)    Den Haag (Zuid-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20