Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SPORDS36 - 36. TRIJNTJE VAN BOSKOOP

Een sage (boek),

Hoofdtekst

36. TRIJNTJE VAN BOSKOOP
Op een dag in het najaar kwam er een oude man aan het huis van Trijntje van Boskoop en hij vroeg haar om een aalmoes. Zij gaf hem wat zij missen kon en hij zei: "God zal u een besloten loon geven." Daar zij aan een overhaal woonde, vroeg hij haar of zij hem over de rivier wilde zetten. Nauwelijks waren zij van wal gestoken, of de gave der profetie kwam over de oude man en hij sprak over de dingen die nog zijn verborgen en die in deze landen zouden gaan gebeuren. Niemand had die man ooit gezien en nimmer heeft Trijntje van Boskoop later iets over hem gehoord, hoe vaak ze ook naar hem vroeg.
Zijn voorspellingen zijn haar bijgebleven; zij kwam naar Leiden en profeteerde over de dingen die komen zouden. Daarom werd zij in de Breestraat gegrepen, bij de grote, blauwe steen, waaronder de priesters begraven liggen. Voor de burgemeesters gebracht, vroegen deze heren of zij dat alles had gezegd. Zij antwoordde: "Ja, dat houd ik staande en nimmer zal ik het loochenen". Ze zei dat met zo veel vuur dat ze in onmacht viel. De heren burgemeesters hoorden met verwondering naar alles wat zij vertelde en toen zij was bijgekomen lieten zij eerst nauwkeurig optekenen wat hier volgen gaat, voordat zij haar in vrede lieten gaan.
Men zal tijden beleven dat de mannen met lange stokken en staken zullen moeten uittrekken. Dan zullen de vrouwen doeken dragen met lange slippen en lange kappen en hoefijzers op het hoofd. En de mannen zullen broeken dragen, zo lang en zo wijd, alsof het vrouwerokken zijn. Op die tijden moet men letten, want wanneer die er zullen zijn, dan is de grote verandering zeer nabij. Er zullen grote schattingen worden geëist. Er zullen koffers met geld ter verzending gereed staan, doch als men deze denkt te versturen, zal het reeds te laat zijn. Er zal een dijk worden doorgestoken en het land zal onder water lopen, maar dit zal niet baten. De overheid zal onmachtig zijn, maar de tijd der verlossing zal dan toch nabij zijn.
Er zal een vorst met een groot leger komen en dan zal er een zeer oude Nederlandse stad zonder enige moeite overgaan, want de sleutels zullen hem tegemoet worden gebracht. In een voornaam dorp in het zuiden zal zulk een grote en vreselijke slag plaatsvinden, dat men tot aan de hielen in het bloed zal lopen en de paarden tot aan de voetlokken. Het land aan de Rijn en de IJsseldijk zullen het kwaad hebben en de Moerdijk zal een Moorddijk worden. In de nabijheid van een grote stad zal een hevig gevecht plaats hebben, waarbij de boeren, met stokken en spaden gewapend, zullen helpen. De zuivel, die de boeren ter markt zullen brengen, zal zo slap en week zijn, dat het algemeen ontsteltenis en verwondering zal wekken. 's Avonds zal men naar bed gaan en 's morgens zal men onbekommerd opstaan, maar schrikken en beven voor de menigte soldaten en voor de vele mensen, die door de straten zullen gaan. Dan zullen diegenen gelukkig wezen die twee à drie dagen binnenshuis blijven, omdat zij dan geen gevaar hebben te duchten. Er zullen drie machtige vorsten de oorlog beginnen; een uit het westen en twee uit het oosten. Zij zullen uit vrees tegen elkaar vechten en daarbij zal veel bloed onbedacht worden vergoten, eer zij zich met elkaar verstaan.
Er zal een grote sterfte onder de mensen komen, waarbij de boosheid zal worden uitgeroeid. Daarna zal, als het ware, het land worden vernieuwd, zodat de mensen voortaan in rust en vrede, eendrachtig en gelukkig zullen leven.
(Leiden)

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Vrouw krijgt profeteert voorspellingen over oorlogen en ander onheil, en uiteindelijk vernieuwing van het land met als resultaat vrede en geluk.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977. p. 42-44

Commentaar

Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Trijntje van Boskoop    Trijntje van Boskoop   

Nederlandse    Nederlandse   

God    God   

Naam Locatie in Tekst

Leiden    Leiden   

Breestraat    Breestraat   

IJsseldijk    IJsseldijk   

Moerdijk    Moerdijk   

Moorddijk    Moorddijk   

Rijn    Rijn   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20