Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SPORDS49 - 49. ONZE LIEVE VROUW VAN SCHIEDAM

Een legende (boek),

Hoofdtekst

49. ONZE LIEVE VROUW VAN SCHIEDAM
Er leefde in Schiedam eens een houtsnijder, die een beeld van Maria had gesneden en dit naar Antwerpen wilde brengen om het daar op de jaarmarkt te verkopen. Daarom ging hij in Schiedam aan boord van een koopvaarder, maar toen hij op het schip was en men wilde wegvaren, was het schip met geen mogelijkheid in beweging te krijgen, al zette men alle zeilen bij en gingen er wel twintig mannen aan de riemen zitten. Het schip bleef aan de wal liggen en het Mariabeeld bleek met geen mogelijkheid te tillen, hoewel het even tevoren door een man, de houtsnijder, aan boord was gebracht.
Het gerucht van dit wonder ging als een lopend vuurtje door de stad en het werd als een teken beschouwd dat Maria in Schiedam vereerd wilde worden. De kerkmeesters kwamen bijeen, kochten het beeld van de houtsnijder, die geen winst wilde nemen, en plaatsten het in de St.-Janskerk. Dat moet zijn gebeurd vóór 1380.
Dit beeld heeft later een grote rol gespeeld in het leven van "Liedwij, die maghet van Scyedam". Als kind ging Lidwina dagelijks bidden voor dit beeld en toen zij na een ziekte haar bed niet meer kon verlaten, werd haar in een visioen beloofd dat zij het beeld nog eens zou zien. Niet lang daarna - in de nacht van achttien juli 1428 - brak er brand uit in de stad. Door de wind aangewakkerd, sloeg het vuur van huis tot huis, van wijk tot wijk. Een groot deel van Schiedam verbrandde en van de St.-Janskerk bleven slechts de vier geblakerde muren staan. Alleen het huis waarin Lidwina lag, bleef als door een wonder gespaard. Daarheen bracht men toen het beeld en zette het op haar kamer.
(Schiedam)

Onderwerp

SINLEG 0107 - Das Bild auf dem Schiff.    SINLEG 0107 - Das Bild auf dem Schiff.   

Beschrijving

Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam vereerd wilde worden. Bij een brand blijft het huis van Lidwina gespaard, waarop het beeld naar haar huis werd gebracht.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977. p. 57-58

Commentaar

Das Bild auf dem Schiff & SINLEG 0171 Das Bild bleibt im Feuer unverletzt.

Naam Overig in Tekst

Lidwina    Lidwina   

Maria    Maria   

Liedwij    Liedwij   

Scyedam    Scyedam   

Naam Locatie in Tekst

Schiedam    Schiedam   

Antwerpen    Antwerpen   

St-Janskerk    St-Janskerk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20