Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ082107

Een sage (mondeling), vrijdag 15 mei 1970

Hoofdtekst

Ien fan 'e Sumarreheide, dat wie leau 'k in sekere Jehannes van der Zee wie by Sjoerd Piters yn Sumar oan 't wurk. Dêr wied er boerearbeider. 't Wie in greate spotter. Hy flokte en ketterminte altyd dat it raer wie. Hy sei: "Ik bin foar de duvel net bang, as kom er my tomjitte."
Op in moarn-bitiid soed er wer nei de boer ta. Hy wie op 'e Hearrewei, op it eintsje, dêr't de smid wennet. Doe hat de duvel him krigen en dy hat him oer de beammen hinne smiten. Dêr hat er wit hoe lang siik fan west.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een vloekende spotter pocht niet bang te zijn voor de duivel. De duivel neemt hem prompt te grazen en gooit hem over de bomen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 821, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

15 mei 1970
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Jehannes van der Zee    Jehannes van der Zee   

Sjoerd Piters    Sjoerd Piters   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Sumar    Sumar   

Hearrewei    Hearrewei   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21