Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV113 - Van een dankbaren dief.

Een sage (), woensdag 02 oktober 1901

Hoofdtekst

Van een dankbaren dief.

In de Purmer stond indertijd een groote boerenplaats waar telkens kaas gestolen werd. Dat begon den knecht te verdrieten, want hij werd er van verdacht, al kon de boer het niet bewijzen. Maar de knecht was onschuldig en die deed dus zijn best om den dader op heeterdaad te betrappen. Op de plaats waar telkens kaas weggenomen werd maakte hij een strik dien hij op een bijzondere manier vastmaakte Als de dief weerkwam, moest hij om de kaas te pakken zijn hand door den strik steken. Dat gebeurde dan ook den volgenden nacht; maar toen hij zijn hand met de kaas er in terughaalde, reeg de strik toe. Doordat hij trok werd een zwaar vat van de plank afgetrokken en, toen het vat naar omlaag viel, de dief in de hoogte geheschen. De knecht hoorde het leven wel, maar hij deed net of hij niets merkte. Zoo hing de dief dus den heelen nacht buiten het raampje in de lucht te bengelen. Maar 's morgens sneed de knecht het touw door, zoodat de dief op den grond kwakte; maar hij maakte er geen melding van. Na dien tijd werd er daar nooit meer gestolen.
Jaren later was de boerenknecht zelf een welgestelde boer geworden. Op een avond wordt er bij hem geklopt. Hij doet open en vijftien man marcheeren achter mekaar naar binnen. Op zijn vraag wat ze verlangden, zegt de hoofdman: "Geen haar van je hoofd zal gekrenkt worden, maar we komen hier feest vieren en vroolijk zijn. Haal dus het lekkerste wat je hebt en geef het ons." Dat gebeurde natuurlijk en de roovers deden zich aan den opgedischten ham en wijn duchtig te goed. Eindelijk zei de hoofdman: "Nou zou-je wel willen weten wat dat beduidt. Welnu, ik ben de kaasdief van tien jaar geleden. Kijk maar aan mijn pols. Omdat je me toen niet verraden hebt, zal ik je geen kwaad doen. Maar wee je gebeente als je me verklapt!" Toen betaalden ze royaal voor wat ze gehad hadden en gingen allen netjes weer heen.

Onderwerp

SINSAG 1304 - Der dankbare Räuber.    SINSAG 1304 - Der dankbare Räuber.   

Beschrijving

Op een boerderij wordt kaas gestolen en de knecht wordt ten onrechte verdacht. De knecht zet een strik. De dief loopt in de val en de knecht laat hem de hele nacht aan zijn arm in de strik bungelen. De volgende ochtend snijdt hij de dief los en laat hem gaan. Als de knecht jaren later zelf een rijke boer is, komen er rovers bij hem binnen die hij te eten en te drinken moet geven. De roverhoofdman blijkt de dief van weleer te zijn. De dief bedankt hem dat hij hem niet verraden heeft en belooft de boer niets te zullen doen als hij ook ditmaal zijn mond houdt.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandse sprookjes en vertelsels' in: Volkskunde 18 (1906), pp. 71-72 N°87

Commentaar

[2 oktober] 1901
vgl. CBAK0215
Der dankbare Räuber

Naam Locatie in Tekst

Purmer    Purmer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20