Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV124

Een sage (tijdschriftartikel), 1892

Hoofdtekst

Platte Tijs was een roover die kort bij (l) de Rijp woonde. Toen hij eens op een avond van Spijkerboor naar de Rijp wandelde, werd hij bij het Jaaiersbregje (2) staande gehouden door Schinderhannes. Die had zich daar verscholen en hield hem nu een pistool voor, met de woorden: "Leg af!" Platte Tijs werd daardoor volstrekt niet bang, maar zei lachend: "Ja, dat zou ik nu wel doen als je snaphaan maar geladen was." Schinderhannes werd kwaad en zei: "Die is wel geladen, zeg ik je." Toen nam Platte Tijs zijn hoed in de hand en zei: "Schiet hier dan ereis een gaatje in." Schinderhannes doet dat en Platte Tijs bekijkt het gat (het was blijkbaar mooie lichte maan) en zeit: "Best schiet je toch niet, want dan moest het gat midden in den hoed zijn." Schinderhannes was daardoor in zijn eer getast en zei: "Dat zal-je zien of ik goed kan schieten. Hou je hoed maar eens vast, dan zal je zien dat ik er een gat in schiet naast het eerste." Dat gebeurt. Platte Tijs bekijkt het tweede gat en zeit: "Waarachtig, ik moet bekennen dat je een knap schutter bent. Kan-je nou nog meer?" "Jawel," zeit Schinderhannes, "maar dan moet ik eerst laden." "Ah, zoo!" zeit Platte Tijs, "daar wou ik je juist hebben," en meteen haalt hij een snaphaan onder zijn wambuis vandaan: "Nou is het mijn beurt om te zeggen: Leg af!" Schinderhannes verschrok en riep uit: "Kerel, wie ben-je, Als je de duivel zelf niet bent, dan moet je Platte Tijs wezen."
Verder vertelt de geschiedenis niet. Misschien zijn ze wel heel kameraadschappelijk bij Naatje in de Krom (3) een borrel gaan drinken.

1. dicht bij. 2. thans: Jagersbrugje. Breg is de Friesch-Hollandsche vorm van brug. 3. een kroeg aan dien weg; thans een boerenplaats.

Onderwerp

AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition    AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition   

ATU 1527A    ATU 1527A   

Beschrijving

Platte Tijs komt Schinderhannes,een struikrover, tegen, die hem met een pistool bedreigt. De boef denkt dat hij bluft. De struikrover schiet echter met zijn pistool een gat in de hoed van de boef. Als hij zijn pistool opnieuw wil laden ziet de boef kans om zijn eigen pistool te pakken en die op de struikrover te richten. De boef wordt door de struikrover herkend.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandse sprookjes en vertelsels' in: Volkskunde 19 (1907-1908), p. 23 N°97 var.

Motief

K631.2 - Disarming by a shooting test.    K631.2 - Disarming by a shooting test.   

K724 - Dupe induced to waste his bullets, then seized.    K724 - Dupe induced to waste his bullets, then seized.   

Commentaar

1892
vgl. EDJSL019
Robber induced to waste his ammunition

Naam Overig in Tekst

Platte Tijs    Platte Tijs   

Jaaiersbregje    Jaaiersbregje   

Schinderhannes    Schinderhannes   

Naatje    Naatje   

Naam Locatie in Tekst

Rijp    Rijp   

Spijkerboor    Spijkerboor   

Krom    Krom   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20