Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV125 - Van een losgelaten dief.

Een sage (tijdschriftartikel), 1901

Hoofdtekst

Van een losgelaten dief.

Zeker ongetrouwd heer woonde samen met een oude huishoudster. Toen hij eens 's avonds laat uit de societeit kwam, zei de meid tegen hem: "Mijnheer, er is volk in huis; ik heb het gehoord. Haal gauw politie." "Nee," zei hij, "ik wil geen politie in mijn huis hebben; ik zal zelf kijken." Hij ging rechtevoort naar de kamer waar de dief was en vroeg barsch: "Wat mot-je?" De ander was beduusd (l) en stond te trillen. "Ga mee," zei de heer, "en vertel waarom je hier kwam." De dief was verlegen en zei geen woord. Eindelijk kwam er uit, dat hij hem had willen bestelen en daarna vermoorden. "Zie zoo," zei de heer, "als dat zoo is dan zal ik je wat geven; dan ben-je niet vergeefs hier geweest, maar beloof me dan dat je nooit weer hier terugkomt." Toen kon de man weggaan.
De meid was er niets over gesticht dat het zoo afliep en deed den heer allerlei verwijtingen dat ze geen politie had mogen halen. "Och," zei de heer, "hij zal zonder mij ook wel aan de galg komen."
Een poos later zat hij met de meid op de stoep van zijn huis. Zijn buurman kwam naar hem toe en vertelde dat er een persoon gevat was wegens roof en moord, en dat die eerstdaags opgehangen zou worden. Dat bleek denzelfden man te zijn. "Zie-je nu wel," zei de heer tegen de meid.
Maar de huishoudster kon het geval niet stil houden, en zoo kwam het dat de heer later nog een flinke boete moest betalen, omdat hij een gevaarlijk roover had laten loopen.

1. overbluft, beteuterd.

Beschrijving

Een heer betrapt een dief, maar laat hem lopen, zeer tot ongenoegen van zijn huishoudster, maar hij zegt, dat de dief zijn straf niet zal ontlopen. Inderdaad wordt hij opgepakt en opgehangen, maar de meid vertelt het voorval en de heer krijgt een boete, omdat hij een gevaarlijke rover had laten lopen.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandse sprookjes en vertelsels' in: Volkskunde 19 (1907-1908), pp. 25-26 N°99

Commentaar

1901
Zie CBAK0199.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20