Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV157

Een sage (), 1898 - 1901

Hoofdtekst

Ook elders is dat tooverboek waarvan men zich niet kan ontdoen natuurlijk bekend. Ik vermeld hier alleen hoe iemand in de Neder-Betuwe, die met de zwarte kunst omging en van het boek waaruit hij het geleerd had weer bevrijd wilde zijn, daarin op de volgende wijze slaagde. Hij liet het als een kerkboek binden en er mooie knippen aan maken, en gaf toen gelegenheid om het te stelen. Dat gebeurde en hij was het voorgoed kwijt.
Het bestudeeren van tooverboeken is een der gewone manieren om tooveren te leeren. Zoo kwamen ook de beroemde toovenaars Virgilius, Malegijs en Faustus, blijkens de volksboeken, die over hen handelen, aan hunne kunst.
Maar men kan er ook door mondeling onderricht achter komen. Gewoon is dan ook de meening dat een toovenaar verplicht is zijn kunst aan een ander te leeren. Dikwijls kiezen oude kollen daarvoor kinderen uit (vergelijk de onder N∞122 medegedeelde vertelsels.)
Maar niet altijd durft de leerling de zaak aan.

Onderwerp

SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.    SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.   

Beschrijving

Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie sloten voorzien en geeft dan gelegenheid om het te stelen.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandse sprookjes en vertelsels' in: Volkskunde 19 (1907-1908), p. 231 N°121A var. 1

Commentaar

rond 1900
Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.

Naam Overig in Tekst

Neder-Betuwe    Neder-Betuwe   

Virgilius    Virgilius   

Malegijs    Malegijs   

Faustus    Faustus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20