Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CLUCHT087

Een mop (kluchtboek), 1554

Hoofdtekst

Die .LXXXV. cluchte.

In een lant was een coninc die tot sinen rentmeester seide: 'Gaet en coopt mi een paer pantoffelen.' Die rentmeester cocht er een paer ende bracht se hem. Die coninc sprac: 'Wat costen si?' Die rentmeester antwoorde: 'Vier stuyvers.' Die coninc seyde: 'Dat u S. JANS evel bestae, soude een coninc sulcken onweerden pantoffelen draghen? Gaet ende coopt mi twee ander ende neemt ghi die.' Hy ginc ende bracht twee andere van die selve sorte. Doen vraechde hem die coninc hoe veel dat si costen. Die rentmeester seyde: 'Eenen gulden.' Doen seyde die coninc: 'Dese behooren ons toe.'

Beschrijving

Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier stuivers, antwoordt de rentmeester naar waarheid. Krijg de ziekte van St. JAN (vallende ziekte) ! Moet een koning zulke goedkope pantoffels dragen. Houd ze zelf maar en haal voor mij een nieuw paar. De rentmeester kocht net zo'n paar, maar toen de koning hem vroeg wat ze kostten, antwoordde hij: één gulden. Toen sprak de koning: Dat zijn mijn pantoffels!

Bron

H. Pleij, J. van Grinsven, D. Schouten & F. van Thijn: Een Nyeuwe Clucht Boeck. Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling. Muiderberg 1983.

Commentaar

1554
Bron: Pauli, Schimpf und Ernst 162.

Naam Overig in Tekst

Sint Jan    Sint Jan   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22