Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VVUNL297 - Waarom de smeden niet werken op Goede Vrijdag

Een sage (almanak), 1895

Hoofdtekst

Waarom de smeden niet werken op Goede Vrijdag

Een eigenaardig godsdienstig gebruik hier en in de omstreken wil, dat de hoef- en andere smeden op Goede Vrijdag niet aan hun ambacht werken. Volgens de sage heeft dit gebruik zijn oorsprong in het volgende:
Toen Onze Heer Jezus Christus op Goede Vrijdag zou gekruisigd worden, was in gans Jerusalem niet één smid te vinden die de nagels, tot de kruisiging benodigd, wilde maken. Thans nog, na zoveel eeuwen, willen de smeden hun instemming met die weigering betuigen, door op deze dag hun gereedschap te laten rusten. Verder luidt het verhaal dat, toen geen nagels te krijgen waren, een wever dezelve uit zijn getouw trok en met deze stompnagels werd Christus gekruisigd. Later wilde de duivel, die meende door des wevers handeling recht op diens ziel te hebben, hem van achter zijn getouw uit levend ter helle brengen. Daar de wever echter niet goedschiks mede wilde, onstond tussen hen een worsteling, waarbij de duivel zich verwarde in de ter weving opgesponnen draden. Nu liep Satan zo'n geduchte vracht slagen van de wever op, dat hij huilende van pijn in een overhaaste vlucht zijn heil zocht. Thans nog, als een der helse geesten een weefgetouw ziet, gaat hij op de vlucht. Daarvandaan is een wever niet aan bekoringen onderhevig... althans zo luidt de legende.

Onderwerp

SINUR 0027F* - Warum die Weber keine Versuchung kennen    SINUR 0027F* - Warum die Weber keine Versuchung kennen   

Beschrijving

Smeden werkten niet tijdens Jezus' kruisiging, maar een wever trok nagels uit zijn getouw. De duivel meende daardoor recht op hem te hebben en kwam hem halen, maar raakte tijdens de worsteling verward in de weefdraden en krijgt flink klappen; daarom kan hij geen weefgetouw meer zien.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Nederlands Limburg, Utr./Antw.1981, 134f N°7.3

Motief

V211.2.3.0.2 - Smith’s wife made nails for the Cross because her husband believed Christ to be a true prophet.    V211.2.3.0.2 - Smith’s wife made nails for the Cross because her husband believed Christ to be a true prophet.   

Q221.2 - Punishment for opposition to Christ at crucifixion.    Q221.2 - Punishment for opposition to Christ at crucifixion.   

Commentaar

1895
Warum die Weber keine Versuchung kennen + SINUR 0027G*: Warum die Schmiede nicht am Karfreitag arbeiten
Aug. Sassen, in: Volkskunde 8 (1895-6), 35

Naam Overig in Tekst

Onze Heer Jezus Christus    Onze Heer Jezus Christus   

Naam Locatie in Tekst

Jeruzalem    Jeruzalem   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22