Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VVUNL337 - Heksenbijeenkomst op de Paap bij IJzeren

Een sage (almanak), donderdag 04 januari 1912

Hoofdtekst

Heksenbijeenkomst op de Paap bij IJzeren

Twee mannen, H. en IJ. uit IJzeren, keerden 's avonds met hun kruiwagens zwaar met klaver geladen naar huis terug. Toen zij aan den Grechter voetpad waren gekomen, hoorden zij aan de overzijde van den Grechter bosch op den zoogenaamden Paap prachtig muziek met speel en dans. Daarop zei H. tot IJ.: 'Treed mij eens op den voet.' Zulks gebeurde en onmiddellijk gingen beiden de lucht in en vlogen over den Grechter bosch naar den Paap. IJ. verloor echter zijne muts, die in een eik bleef hangen. 'Dat is niets', zei H., 'als wij terugkomen zullen wij ze meenemen.' Op den Paap aangekomen mengde zich H. terstond onder de feestvierenden en deed dapper mee, terwijl IJ. van het ongewone schouwspel alleen toeschouwer bleef. Nadat H. naar hartelust gedronken en gedanst had, zei hij tegen IJ.: 'Treed mij nu weer op den voet.' IJ. deed het en terstond vlogen zij door de lucht, grepen de muts, die in den eik was blijven hangen en stonden weldra weer bij hunne kruiwagens. Het was evenwel zeer laat geworden. De morgen begon al te schemeren. Toen zij zich naar huis spoedden, zeide H. tot IJ., dat hij toch niets zou vertellen, hijzelf was 'door een benump' (toevallig) erbij gekomen en was ongelukkig genoeg. Sinds dien tijd meed H.[moet zijn IJ] zijn kameraad, hij was bang voor hem, en in zijne ongerustheid over het avontuur, dat hij beleefd had, kon hij het niet geheim houden.

Onderwerp

SINSAG 0690 - Fahrt durch die Luft    SINSAG 0690 - Fahrt durch die Luft   

Beschrijving

Twee mannen komen 's avonds laat langs het Grechter bos en horen op de zogenaamde Paap prachtige muziek, waarop de een zegt: "Treed mij eens op de voet." Hij deed het en meteen vlogen ze over het bos naar de Paap, waarbij de muts in eik blijft hangen. De ene mengt zich meteen onder de feestvierders, de ander kijkt het aan tot de eerste genoeg heeft en weer zegt: "Treed me op de voet." Onderweg pikken ze de muts op. Sindsdien wilde de tweede niets meer met de eerste te maken hebben.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Nederlands Limburg, Utr./Antw.1981, 176 N°10.7

Motief

G248 - Witches feast on rich food and drink.    G248 - Witches feast on rich food and drink.   

G247 - Witches dance.    G247 - Witches dance.   

D1821.1 - Magic sight by treading on another’s foot.    D1821.1 - Magic sight by treading on another’s foot.   

Commentaar

4 januari 1912
"ex relatione patris mei, qui resu narratum saepe audivit, sed nomina 2 vironi oblitus est" (uit de mond van mijn vader, dij het dikwijls heeft horen vertellen, maar de namen van de twee mannen is vergeten).
Fahrt durch die Luft. Zauberer nehmen Mann mit.
Hs. J.W.H. Goossens (Rijksarchief Maastricht)

Naam Overig in Tekst

IJzeren    IJzeren   

Grechter    Grechter   

Paap    Paap   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22