Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ095211

Een sage (mondeling), vrijdag 13 oktober 1972

Hoofdtekst

Us heit wie ris in kear nei Ljouwert ta om iten. It wie al yn 'e nacht doe't er werom kom. Doe kom der ûnderweis in pleachbeest by him. Heit hie roggebrea by him. Dêr knypte er in stikje ôf en dat joech er oan 't pleachbeest. Doe gong it fuort.
Dat pleachbeest wie folle greater as in houn. 't Wie roetswart en 't hie hiele greate lange earen, dêr't it mei klapte.
Heit soe him in bûsdoek om 'e hals dwaen, mar doe wie er fortrokken.

Beschrijving

Ons vader ging eens in Leeuwarden eten; het was al nacht toen hij terugkwam.Er kwam een plaagbeest bij hem. Hij voerde het roggebrood. Het was groter dan een hond, roetzwart en met lange oren. Vader wou het een zakdoek om de hals doen, maar toen was het weg.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 952, verhaal 11 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

13 oktober 1972

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert (Leeuwarden)    Ljouwert (Leeuwarden)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21