Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ095305

Een mop (mondeling), zaterdag 14 oktober 1972

Hoofdtekst

Extreme:

Dit record bevat extreme elementen van enigerlei aard (racisme, sexisme, schuttingtaal, godslastering, expliciete naaktheid, majesteitsschennis). De inhoud is daarom afgeschermd, en kan alleen worden geraadpleegd op het Meertens Instituut.
This text contains language that can be perceived as extreme.

Onderwerp

AT 1545 - The Boy with Many Names    AT 1545 - The Boy with Many Names   

ATU 1545    ATU 1545   

Beschrijving

Een jongen geeft zichzelf schunnige namen tegenover de dominee, diens vrouw en diens dochter. Hij steelt 25 gulden, gaat er vandoor en komt na maanden terug. De dochter ziet hem, dan de vrouw en de dominee belooft van zijn kansel, dat wie de jongen met de schunnige naam kan krijgen tien gulden krijgt. Een oude vrouw vat het niet als naam op en roept iets schunnigs terug.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 953, verhaal 5 (archief Meertens Instituut)

Motief

K602 - ”Noman.“    K602 - ”Noman.“   

Commentaar

14 oktober 1972
The Boy with Many Names

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21