Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101233

Een sage (mondeling), zaterdag 12 mei 1973

Hoofdtekst

Myn skoanheit wie ris in kear to Drachten op 'e merk.
Doe wie Ymke de Jong dêr ek.
"Ymke stie njonken my", sa fortelde skoanheit. Der wie in koardedounser op 'e merk en dêr stienen wy nei to sjen.
Doe sei Ymke tsjin my: "Sil ik him dêr ris ôfdonderje litte?" En doe hat er dat dien. De koardedounser kaem op 'e groun del.
Doe gong dy koardedounser nei Ymke ta. En hy sei tsjin Ymke: "Die't de kunst verstaat beschaamt zijn meester niet."
Doe't er dat sein hie, sei Ymke: "Gean dan mar troch."

Onderwerp

SINSAG 0780 - Zauberer zwingt auf andere Weise, die Bezauberung fort zu nehmen.    SINSAG 0780 - Zauberer zwingt auf andere Weise, die Bezauberung fort zu nehmen.   

Beschrijving

Ymke de Jong kon op de markt een koorddanser van zijn koord laten vallen. Die liep naar Ymke toe en zei: die de kunst verstaat beschaamt zijn meester niet. Toen liet Ymke hem met zijn kunst doorgaan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1012, verhaal 33 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

12 mei 1973
Zauberer zwingt auf andere Weise, die Bezauberung fort zu nehmen

Naam Overig in Tekst

Ymke de Jong    Ymke de Jong   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21