Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101549

Een mop (mondeling), maandag 14 mei 1973

Hoofdtekst

Der wie ris in boerefrou, dy wie tige sunich. Har man ek trouwens. Dy frou kaem ris to praten by doomnys juffrou. Doe sjocht se dat doomny krekt sokke knopen oan 'e jas hie dy't har man der froeger oan hie. Hja sei tsjin doomnys juffrou: "Dat wienen de knopen fan myn man syn jas."
"O," sei doomnys juffrou, "dan wite wy ek hwa't elke sneintomoarn in knoop yn 't tsjerkeponkje die."

Beschrijving

Een zuinige boerin praat met de domineesvrouw en ziet dat zij dezelfde knopen aan haar jas heeft als haar man vroeger. Ze zegt dat waarop de domineesvrouw zegt: dan weten we ook wie elke zondag een knoop in de collectezak heeft gelegd.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1015, verhaal 49 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

14 mei 1973

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21