Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103402

Een mop (), donderdag 21 juni 1973

Torenlaan_1_It_Heechsan.jpg

Hoofdtekst

Ds. Prins fan Eastemar wie ris mei in âlderling op stap. Doomny hie 't dêr net maklik. Hja kamen troch in stik lân mei beesten. Dêr stie in wriuwpeal. Dêr naem ds. Prins de hoed ôf.
"Hwerom dogge jo dat?" frege de âlderling.
"Dat is in folle broer fan my", antwurde ds. Prins.

Onderwerp

VDK 1818*    VDK 1818*   

Beschrijving

Onderweg met een ouderling neemt een dominee in een moeilijke gemeente zijn hoed af voor een wrijfpaal voor het vee. Als de ouderling naar de reden vraagt antwoordt de dominee dat het een broer van hem is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Prins    Prins   

Eastemar    Eastemar   

Prins    Prins   

Naam Locatie in Tekst

Oostermeer    Oostermeer   

Eastemar    Eastemar   

Plaats van Handelen

Oostermeer    Oostermeer   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20