Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ105519

Een mop (mondeling), woensdag 08 augustus 1973

Hoofdtekst

Der wie in skipper, dy hie in dochter, dy hiet fan Gryt.
Dy dochter krige forkearing en doe troude se en doe krigen se it skip fan 'e skipper as trougeskink. De skipper kom oan 'e wâl to wenjen. Doe joech de jonge skipper it skip de namme fan syn wyfke. Gryt kaem it skip to hjitten.
Doe't se in goed maend troud wienen skreau de jonge skipper in brief oan syn skoanheit. Hy skreau, Gryt foldie him net. Hja woe nachts net stil lizzen bliuwe. Dêrom hied er har mar oan 't ankertou lizzen.
Gryt wie ek lek. Dat doe hied er der in prop ynslein.
De heit hie net yn 'e gaten dat it oer it skip gyng.
Hy skreau werom, hy woe net lije dat syn dochter sa'n minne bihandeling oandien waerd. Hy woe har net oan 't tou ha en hy woe ek út noch yn net lije dat der in prop yn har slein waerd. Dat hja moest mar gau by har man wei gean en by har heit komme.

Beschrijving

Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een maand schreef de man in een brief aan schoonvader dat Gryt 's hem niet voldeed. Ze bleef 's nachts niet stil liggen, daarom had hij haar maar aan een ankertouw liggen. Bovendien was Gryt lek, reden om er een prop in te doen. Vader had niet door dat het om het schip ging. Schreef terug dat hij het niet eens was met zo'n slechte behandeling. Ze moest maar bij haar man weg gaan en terugkomen bij haar vader.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 1055, verhaal 19 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

8 augustus 1973

Naam Locatie in Tekst

Gryt    Gryt   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21