Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ107501

Een mop (tijdschriftartikel),

Hoofdtekst

Der wie in frou by har buorfrou op bisite. Doe kom dy buorfrou har man thús en dy naem har in bosk blommen mei. De frou dy't op bisite wie waerd hwat ôfgunstich, hwant hja krige gjin blommen.
Doe sei de buorfrou: "Ja, mar dit hâldt nochal hwat yn. Dit bitsjut: joun op 'e rêch en de fuotten útmekoar."
Doe sei de frou dy't op bisite wie: "Ha jimme dan gjin fazen?"

Beschrijving

Vrouw is jaloers op haar buurvrouw die bloemen van haar man krijgt. Als de buurvrouw zegt dat het voor de komende nacht wat betekent, vraagt de vrouw of ze geen vazen hebben.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20