Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108209

Een sage (mondeling),

Hoofdtekst

Jehannes Meerstra wie ris op in kear by ús, doe stie der in ynstektsjettel by ús yn 'e kachel. Dêr siet hyt wetter yn. Ien fan 'e bern stie der ticht by.
"Pas mar op," sei Jehannes, "dêr kin samar in flap hyt wetter út komme."
"Né," sei mem, "dat is noch noait gebeurd."
Mar hja hie 't net sein, of 't wie al sa. Der foel in flap hyt wetter oer de flier, út 'e tute wei.

Beschrijving

Tovenaar waarschuwt voor scheut heet water. Vrouw meent dat het niet kan gebeuren, toch gebeurt het.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Jehannes Meerstra    Jehannes Meerstra   

Johannes Meerstra    Johannes Meerstra   

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21