Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108703

Een sage (mondeling), donderdag 21 maart 1974

Hoofdtekst

Oan 'e ein fan 'e Wâl stie in sûkerij-fabryk. Dêr wurke allegear folk op. Jehannes hie dêr ek wurk. Doe sei der sa ris ien: "'k Hie wol sin oan in pikelhearring."
Jehannes sei: "Miskien komt der aenst wol in keapman mei pikelhearrings."
En ja, even letter waerd der op 'e wei roppen: Pekelharing!
Doe de lju nei de wei ta. Mar dêr wie net in pikelhearringkoopman. Jehannes wie yn 'e fabryk, mar hy hie it dien. Dy koe bûksprekke.

Beschrijving

Arbeiders horen iemand pekelharing roepen, maar zien niemand. Het is het werk van iemand die kan buikspreken.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1087, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 maart 1974

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Naam Locatie in Tekst

Wâl    Wâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21