Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108810

Een sage (mondeling), zaterdag 23 maart 1974

Hoofdtekst

Japik Ingberts hâldde ris in weddenskip. Hy soe it gouden horloazje fan 'e bakker stelle.
Hy stapte de winkel yn en frege om in roune bôlle. Doe sei er tsjin 'e bakker: Triuw my dy bôlle ûnder 'e kile, op 'e rêch, hwant it mat lykje, krekt as haw ik in buchel.
Doe hong er oer de toanbank hinne wylst de bakker de bôlle him ta 't buis yn stoppe, achter 'e toanbank wei.
Yn dy tiid snapte Japik Ingberts gau it horloazje.

Onderwerp

VDK 1525Z* 7 - Brood op de rug - horloge gestolen    VDK 1525Z* 7 - Brood op de rug - horloge gestolen   

Beschrijving

Japik Ingberts sluit weddenschap dat hij het gouden horloge van de bakker zal stelen. Hij vraagt de bakker een rond brood onder zijn bloes te stoppen, want het moet lijken alsof hij een bochel heeft. Hij steelt het horloge terwijl hij over de toonbank hangt om de bakker het brood onder zijn bloes te laten stoppen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1088, verhaal 10 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

23 maart 1974
Brood op de rug - horloge gestolen

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Engberts    Engberts   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21